کار رستوران
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در لنگرود
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در سهند
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرج - چهارصد دستگاه
حقوق 6 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - فردوسی
بیمه دارد
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
حسن صادق پور
 در تهران - فاطمی
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کیش
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - طوقچی
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ورامین
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - فردوسی
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - شوش
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - محمودآباد
حقوق 9 تومان
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در مشهد - رضاشهر
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - میدان انقلاب
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - سیدخندان
حقوق 75 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در اهواز - زرگان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در مشهد - مطهری جنوبی
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - جنت‌آباد مرکزی
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - میدان انقلاب
حقوق 65 تومان
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 9 خرداد 1402، ساعت 18:38