کار در شرکت بسته بندی مواد غذایی
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
پاد الوان پاک
 در تهران - منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - ناهار - هدایای مناسبتی - حقوق و مزایا بموقع پرداخت می گردد - بیمه تامین اجتماعی از روز اول کاری برقرار می باشد - دارای بیمه تکمیلی برای پرسنل و افراد تحت تکفل - حق ناهار - امکان استفاده از خدمات رفاهی - پرداخت تسهیلات - پاداش پایان سال - پاداش تولید
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
کیلا جنوب
 در تهران
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - پورسانت - سرویس رفت و برگشت - وام - صبحانه - ناهار - بن خرید - هدایای مناسبتی - کمک هزینه آموزشی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
کیلا جنوب
 در اهواز - اهواز، زرگان، بلوار پاسداران، روبروی...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
نارین تک کاسپین
 در رشت
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - حقوق و مزایای ماهیانه و ثابت قانون کار شامل حقوق پایه حق مسکن بن خواربار حق اولاد - عیدی و سنوات پایان سال - پورسانت و جوایز فروش ارزشمند تا چند برابر حقوق قانون کار بسته به توانمندی و میزان فروش افراد - کمک هزینه ایاب و ذهاب و اینترنت - امکان خرید کلیه محصولات شرکت به قیمت عمده و با تخفیف پرسنلی - بهره مندی از تیم پشتیبان قوی و آموزش های حرفه ای قبل از شروع به کار - ابزار کار فروش همچون تبلت و کاتالوگ از سوی شرکت در اختیار همکاران قرار میگیرد - بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - حقوق و مزایای ماهیانه و ثابت قانون کار شامل حقوق پایه حق مسکن بن خواربار حق اولاد - عیدی و سنوات پایان سال - امکان خرید کلیه محصولات شرکت به قیمت عمده و با تخفیف پرسنلی - بهره مندی از تیم پشتیبان قوی و آموزش های حرفه ای قبل از شروع به کار
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
نارین تک کاسپین
 در رشت
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - حقوق و مزایای ماهیانه و ثابت قانون کار شامل حقوق پایه حق مسکن بن خواربار حق اولاد - عیدی و سنوات پایان سال - پورسانت و جوایز فروش ارزشمند تا چند برابر حقوق قانون کار بسته به توانمندی و میزان فروش افراد - کمک هزینه ایاب و ذهاب و اینترنت - امکان خرید کلیه محصولات شرکت به قیمت عمده و با تخفیف پرسنلی - بهره مندی از تیم پشتیبان قوی و آموزش های حرفه ای قبل از شروع به کار - ابزار کار فروش همچون تبلت و کاتالوگ از سوی شرکت در اختیار همکاران قرار میگیرد
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
کیلا جنوب
 در اهواز - اهواز، زرگان، بلوار پاسداران، روبروی...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 هفته پیش)
صنایع بسته بندی و قوطی سازی پارت سازان
 در مشهد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - صبحانه - ناهار - بیمه تامین اجتماعی - حقوق ثابت (توافقی) - اضافه کاری
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (1 هفته پیش)
صنایع غذایی آریاراد | Ariarad
 در کرج
حقوق 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در مشهد - الهیه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 هفته پیش)
کیلا جنوب
 در اصفهان - اصفهان، شهرک صنعتی صفه، انتهای شهرک...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در کرج - جهانشهر
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 هفته پیش)
کیلا جنوب
 در اصفهان - اصفهان، شهرک صنعتی صفه، انتهای شهرک...
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - پورسانت - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرج - جهان‌شهر
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 هفته پیش)
 در کرج
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بیمه - پاداش - حقوق ثابت طبق وزارت کار - اضافه کاری
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در مشهد - ۱۷ شهریور
تمام وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 هفته پیش)
 در تهران - قرچک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - حقوق ثابت - اضافه کاری - بیمه تامین اجتماعی
t.meدر تلگرام آگهی های استخدام قم  (2 هفته پیش)
 در استان قم
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 هفته پیش)
 در قم
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
بیمه - سرویس رفت و برگشت - حقوق توافقی بعد از انجام مصاحبه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 29 اسفند 1401، ساعت 16:43