کار بسته بندی
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام کار بسته بندی در سراسر کشور

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ساری
حقوق 2,000,000 - 2,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اهواز - رسالت
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - امانیه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خوی
حقوق 4,500,000 - 5,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یزد
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - بهارستان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قم - یزدان‌شهر
حقوق 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ورامین
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
محل کار ( جاده تهران قبل از پلیس راه ) ساعت کاری 7:30 صبح
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در سبزوار
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قم - شهرک قدس
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 2,500,000 - 5,000,000 تومان
کاراموزی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - خاوران
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تهران - افسریه
حقوق 7,500,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کازرون
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:58