چه کاری؟

کجا؟

شهر، استان

4,607 آگهی استخدام نیمه وقت

3 هفته پیش
تهران، تهران
امکان ارسال درخواست در کارپیشه
1. آقا جوان فعال تمام یا نیمه وقت جمهوری بین فلسطین و ولیعصر پاساژ نامی ( آزاد ) پلاک 2 پایلونگ ماشین 66411220
چند ساعت پیش شیپور
خراسان رضوی، مشهد، طلاب
چند ساعت پیش دیوار
تهران، تهران، پونک
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
بازاریاب نیمه وقت و تمام وقت , 8 الی 14 ثابت 500 / 2 م
چند ساعت پیش دیوار
مازندران، ساری
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
راننده تمام وقت و نیمه وقت , طرح دار یا عادی زنگ خور بالا , درآمد 7 میلیون واقعی بابنزین , محدوده تهران نو - نیروهوائی
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
فروشنده خانم نیمه وقت , ساعت 16 الی 30 / 21 , ( محدوده ونک )
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
منشی خانم نیمه وقت , ساعت30 : 9 الی 15 , ثابت 1 م + پورسانت و بیمه
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
منشی خانم نیمه وقت , ساعت30 / 9تا14و14تا18 , ثابت400 / 1 م + پورسانت و بیمه
چند ساعت پیش همشهری تهران
تهران، تهران
منشی خانم نیمه وقت , صبح 10الی 14 (حقوق 400 / 1 ) , ظهر 15 الی 17 (حقوق 1 م )