نماینده علمی
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
لابراتوارهای رازک
 در شیراز
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
قرارداد طبق قانون کار - پوشش بیمه تامین اجتماعی - پرداخت کمک های غیرنقدی - پرداخت هزینه ایاب و ذهاب
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
لابراتوارهای رازک
 در کرج
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
قرارداد طبق قانون کار - پوشش بیمه تامین اجتماعی - پرداخت کمک های غیرنقدی - پرداخت هزینه ایاب و ذهاب
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
لابراتوارهای رازک
 در کرمان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
قرارداد طبق قانون کار - پوشش بیمه تامین اجتماعی - پرداخت کمک های غیرنقدی - پرداخت هزینه ایاب و ذهاب

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
لابراتوارهای رازک
 در مشهد
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
قرارداد طبق قانون کار - پوشش بیمه تامین اجتماعی - پرداخت کمک های غیرنقدی - پرداخت هزینه ایاب و ذهاب
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
لابراتوارهای رازک
 در اهواز
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
قرارداد طبق قانون کار - پوشش بیمه تامین اجتماعی - پرداخت کمک های غیرنقدی - پرداخت هزینه ایاب و ذهاب
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
لابراتوارهای رازک
 در همدان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
قرارداد طبق قانون کار - پوشش بیمه تامین اجتماعی - پرداخت کمک های غیرنقدی - پرداخت هزینه ایاب و ذهاب
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
لابراتوارهای رازک
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
قرارداد طبق قانون کار - پوشش بیمه تامین اجتماعی - پرداخت کمک های غیرنقدی - پرداخت هزینه ایاب و ذهاب
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
بازرگانی دراژه
 در رشت
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پورسانت - حقوق ثابت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
خرمشهر دارو
 در کرج
بیمه دارد
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
حقوق ثابت - پورسانت - مزایای فصلی - بیمه - حقوق ثابت - پورسانت - مزایای فصلی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
خرمشهر دارو
 در تهران
بیمه دارد
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
حقوق ثابت - پورسانت - مزایای فصلی - بیمه - حقوق ثابت - پورسانت - مزایای فصلی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (2 روز پیش)
 در تهران - چیتگر
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (6 روز پیش)
 در تهران
تمام وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (6 روز پیش)
لابراتوارهای رازک
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
قرارداد طبق قانون کار - پوشش بیمه تامین اجتماعی - پرداخت کمک های غیرنقدی - پرداخت هزینه ایاب و ذهاب
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در تهران - منطقه ۷، عباس آباد
بیمه دارد
تمام وقت
بیمه - پاداش - پورسانت - سرویس رفت و برگشت - حقوق ثابت - پاداش های ماهانه - بیمه تامین اجتماعی - پرداخت های منظم
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
مهرآرا آیینه تجارت
 در تهران - منطقه ۳، ونک
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بیمه - پاداش - پورسانت - آموزش (امور آموزش رایگان است) - حق ایاب و ذهاب - بیمه تامین اجتماعی - امنیت شغلی - ارتقاء شغلی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (6 روز پیش)
لابراتوارهای رازک
 در تهران
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
قرارداد طبق قانون کار - پوشش بیمه تامین اجتماعی - پرداخت کمک های غیرنقدی - پرداخت هزینه ایاب و ذهاب
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در گرگان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
 در تهران - منطقه ۳، قبا
بیمه دارد
تمام وقت
بیمه - پاداش - پورسانت - ساعات کاری منعطف
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
بهیان طب آرتا
 در تهران - منطقه ۶، یوسف آباد
بیمه دارد
تمام وقت، پاره وقت، پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 20 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:02