منشي
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
حقوق 3 - 4 تومان
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
سهند افراز مهام
 در تهران - منطقه ۱۸، هفده شهریور
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
بیمه - حقوق وزارت کار
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
بیمه ایران
 در تهران - قیام دشت
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تامین اجتماعی و حقوق وزارت کار

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در تهران - منطقه ۱۱، شیخ هادی
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بروجن
حقوق 2 - 3 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در فردیس
حقوق 5 - 6 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در نیشابور
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سمنان
حقوق 2 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بندرعباس
تمام‌وقت
3 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در تهران
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
تمام‌وقت
بیمه - حقوق اداره کار
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (چند ساعت پیش)
فروشگاه فردیس
 در تهران
فقط خانم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - جردن
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در مشهد - فلکه برق (میدان بسیج)
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرج - مارلیک
حقوق 75 تومان
امکان دورکاری
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
سازه کاران آباد راد
 در تهران - منطقه ۱۲، فردوسی
فقط خانم
تمام‌وقت
پاداش - پورسانت - حقوق
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
هوفر
 در تبریز
حقوق 4,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در تهران - منطقه ۴، حکیمیه
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
ساختمانی سکاف
 در قزوین
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
بیمه - سرویس رفت و برگشت - ناهار - حقوق توافقی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در تهران
فقط خانم
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
حقوق ثابت - پورسانت - اضافه کاری - حقوق ثابت - حقوق ثابت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 12 خرداد 1402، ساعت 18:23