فروشنده
فارس، شیراز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - وصال
حقوق 1,500,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - سینما سعدی
حقوق 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - امام حسین
حقوق 5,000,000 - 9,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
: مهارت‌هایی که بلدی رو وارد کن
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - کاراندیش
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - عادل‌آباد (بلوار عدالت)
نیازمند همکاری فروشنده اقا با فن بیان خوب ظاهری اراسته مدرک حداقل دیپلم جهت لوازم خانگی شیفت چرخشی
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
شیرازی
 در شیراز - زند
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک کاردانی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - ستارخان
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - محراب
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - زند
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک گلستان
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - زرهی
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - ستارخان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک شهید مطهری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - زند
حقوق 5,000,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک سراج
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در شیراز - پانصد ستگاه
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک گلستان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - زند
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - احمدی
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شریف‌آباد
حقوق 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 24 مرداد 1401، ساعت 06:37