فروشنده
آذربایجان شرقی، تبریز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 3,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 5,000,000 - 15,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 4,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 2,000,000 - 6,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 3 - 8 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در تبریز
ساعت کاری ۸ الی ۱۷ بجز روزهای جمعه با ضمانت ادرس مغازه بارنج ولیعصر ۲ در محدوده های باغمیشه عباسی، نصر، فرشته و استانداری میباشد
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 11:48