شاطر
کرمانشاه، رباط
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
آیا منظورتان این بود؟

استخدام شاطر در رباط

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 6 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در کرمانشاه
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرمانشاه
پاره وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرمانشاه
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 13 تومان
تمام وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرمانشاه
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرمانشاه
پاره وقت
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در سرپل ذهاب
به یک شاطر نان سنگک با اخلاق ومنظم وبدون حاشیه نیازمندیم با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در سراسر کشور
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه
اجرت توافقی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در سراسر کشور
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در کرمانشاه
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 هفته پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
سایر
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 2 مهر 1402، ساعت 04:33