جویای کار در صومعه سرا گیلان ۱۴۰۰
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در صومعه سرا
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در صومعه سرا
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در صومعه سرا
به یک کار اموز جهت اموزش و کمک در کارهای ساختمان سازی و کارگاهی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در صومعه سرا
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در صومعه سرا
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در صومعه سرا
حقوق 3 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در صومعه سرا
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در صومعه سرا
حقوق 5 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در صومعه سرا
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در صومعه سرا
بیمه دارد
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در صومعه سرا
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در صومعه سرا
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در صومعه سرا
حقوق 1 - 2 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در صومعه سرا
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در صومعه سرا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در صومعه سرا
حقوق 3 - 6 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در صومعه سرا
حقوق 10 - 4 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در صومعه سرا
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در صومعه سرا
حقوق 10 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در صومعه سرا
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 4 مهر 1402، ساعت 23:43