استخدام منشی بیمارستان ۱۴۰۰
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
 در مشهد - امامیه
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
علی فدایی
 در مشهد - آبکوه
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - جلفا
حقوق 25 - 3 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - سیصد دستگاه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در صومعه سرا
حقوق 4 - 5 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
هستم
 در اهواز - زیتون کارمندی
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - سنایی
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در چالوس - رادیو دریا
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کهریزک
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - الهیه
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در تهران - تهرانپارس غربی
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در ساری - پل تجن
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در مشهد - بلوار توس
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - دانشگاه علم و صنعت
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - اراج
حقوق 65 - 10 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهر
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در شهریار
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمان
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رشت - منظریه
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرج - آزادگان
حقوق 5 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 29 اسفند 1401، ساعت 16:31