استخدام در زاهدان
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در زاهدان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
حقوق 3 - 5 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
یک گروه گچکار ماهر جهت گچکاری
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
حقوق 3 تومان
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
حقوق 5 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
باسلام خدمت دوستان عزیز نیازمند یک نفر برای کار اداری جابجایی برق صنعتی بصورت توافقی بابته حقوق و به کسی نیاز هست که قبلان کار اداری رو انجام داده باشه چون این کار مثله کارهای اداری ...
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
moslem
 در زاهدان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
حقوق 5 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
حقوق 5 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زاهدان
حقوق 5 - 75 تومان
بیمه دارد
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در زاهدان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در زاهدان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در زاهدان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
حقوق ثابت ماهیانه و مزایای عالی - بیمه تامین اجتماعی - بیمه تکمیلی درمان - اضافه کاری تا سقف 120 ساعت - پاداش - بن کارت ماهیانه
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 29 اسفند 1401، ساعت 16:21