استخدام اکیپ قالبند وارماتوربند درشیپور
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - زرگان
پروژه‌ای
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
ایسان
 در آسارا
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تهران - یافت‌آباد
تمام وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در یزد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت، پروژه‌ای - تمام وقت
10 سال سابقه
حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تهران - آذربایجان
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در زاهدان
پروژه‌ای
3 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در تهران
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت، پروژه‌ای - تمام وقت
10 سال سابقه
حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمان
بیمه دارد
پروژه‌ای
5 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در تهران
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت، پروژه‌ای - تمام وقت
10 سال سابقه
حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه - حقوق و مزایا - بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در اردبیل
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تبریز
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در سورک - شهریارکنده
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در مشهد - آیت الله عبادی
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمانشاه
به اکیپ نقاش و رنگ کار جهت رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس و پل
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در گلستان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرج - شاهین‌ویلا
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تهران - کن
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در مشهد - بلوار توس
پروژه‌ای
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
پروژه‌ای
2 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 29 اسفند 1401، ساعت 15:06