استخدام اپراتور بچینگ شیپور
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
 در تهران - ولیعصر - طالقانی
حقوق 8,000,000 تومان
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در رباط کریم
حقوق 8,000,000 تومان
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در تهران - آهنگ
فقط خانم
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (چند ساعت پیش)
خانم سلیمی
 در زنجان
ارسال میگردد با فعالیت شما درامدتان بیشتر میشود توضیح کار شما: شما در شهرهای مختلف اگهی میزارید مثل شیپور
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رشت - پیرکلاچای
بیمه دارد
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
پرویز مسجدی
 در تبریز - قراملک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - گلستان
‌تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در ارجمند
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در شاهدشهر
حقوق 8,000,000 تومان
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در همدان
تاکسی بیسیم ۱۸۲۸ به یک نفر اپراتور خانم آشنا به تایپ کامپیوتر
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
بهزاد کامروز
 در قائم شهر - خیابان کوچکسرا
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در مهریز
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - رهنان
حقوق 8 - 10 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
sama
 در نکا - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در اصفهان - دروازه تهران - خرم
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
qwynt
 در کرمانشاه
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (چند ساعت پیش)
سلیمی
 در پردیس
مجوز از وزارت بازرگانی ک برای شما فرستاده میشود توضیح کار شما: شما در شهرهای مختلف اگهی میزارید مانند شیپور
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در باغ بهادران
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قم - مدرس
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در اهواز - زیتون کارمندی
با سلام خدمت همشهریان عزیز نیازمند اپراتور حرفه ای کار بلد با
مشاهده نتایج بیشتر

صفحات و جستجوهای مرتبط

استخدام در سراسر کشور
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 2 فروردین 1402، ساعت 23:29