آگهی استخدام شیراز
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در شیراز

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - رکن‌آباد
حقوق 105 - 115 تومان
پروژه‌ای
1 سال سابقه
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (چند ساعت پیش)
مهرزاد عیدی
 در شیراز
فقط خانم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (چند ساعت پیش)
شمشیریان
 در شیراز
کار غیر حضوری اینترنتی که شامل 12 شغل آسان و بدون نیاز به دفتر کار و تجربه کاری می باشد استخدام ادمین اینستاگرام دایرکتر ویدیو مربی گویندگی استخدام تایپیست مجازی : کلمات ناقص ...
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک گلها
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهرک گلستان
حقوق 4 - 5 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت جابینجا  (چند ساعت پیش)
هلدینگ بان | BUN
 در شیراز
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - ملاصدرا
حقوق 8 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
quera.irدر وبسایت کوئرا  (چند ساعت پیش)
Goalearn
 در شیراز
پس اگر شرایط شغلی نرمال به دور هستید و از همان ابتدا به دنبال استخدام شدن و درآمدید، برنامه منتورینگ
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - سر باغ
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - شهر صدرا
بیمه دارد
کاراموزی
quera.irدر وبسایت کوئرا  (چند ساعت پیش)
Goalearn
 در شیراز
پس اگر شرایط شغلی نرمال به دور هستید و از همان ابتدا به دنبال استخدام شدن و درآمدید، برنامه منتورینگ
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - وزیرآباد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - ارم
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - ملاصدرا
حقوق 6 تومان
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در شیراز - ملاصدرا
پروژه‌ای
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
فاتح صنعت کیمیا
 در شیراز
بیمه دارد
تمام وقت
40 سال سابقه
حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به مناسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی - حضور شرکت در شهر شیراز - پرداخت حقوق حداقل اداره کار و متناسب با جایگاه شغلی پس از دوره آزمایشی - نهار و سرویس ایاب و ذهاب رایگان- بسته های کمک معیشتی به م��اسبت های مختلف - پرداخت بیمه بر مبنای کل حقوق مزد مبنا - ثبات شغلی بدلیل حضور در کلیه پروژه های جاری و بزرگ کشور - پرداخت به موقع حقوق و مزایا - ساختار دانش محور جهت توسعه مهارتهای فردی - برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های کاری و اجتماعی و آموزه های مدیریتی و سرپرستی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
فرآورده های لبنی رامک
 در شیراز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - هدایای مناسبتی - پزشک سازمانی - خوراک - محصولات لبنی - نیم چاشت - پاداش عملکردی - و ...
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
کیا نام ایمن ارتباط
 در شیراز
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - پاداش - وام - هدایای مناسبتی - کمک هزینه آموزشی - فضای استراحت - بیمه از ابتدای قرارداد - پاداش و مزایا مطابق قوانین - پرداخت منظم حقوق و دستمزد در ابتدای هر ماه - روزی یک ساعت حق دارید کتاب بخوانید و یاد بگیرید - فعالیت کاری در محیطی آرام، دوستانه و پر از انرژی مثبت - ثبات و پایداری شغلی همراه با فرهنگ غنی سازمان - انجام کارهای مطابق با فرآیند های سازمانی مکتوب - استفاده از به روز ترین ابزار و تجهیزات حرفه ای کسب و کار - دوره آموزشی تخصصی در بدو همکاری (امور آموزش رایگان است)
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
ایران تایپیست
 در شیراز
امکان دورکاری
تمام وقت، پاره وقت، پروژه‌ای، دورکاری
همکاری به صورت کاملا غیر حضوری می باشد و از منزل خودتان همکاری خواهید نمود - تسویه منظم هفتگی دارد و هر چند ترجمه ای که انجام داده باشید، بدون هیچ محدودیتی توسط امور مالی پرداخت خواهد شد
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 13 فروردین 1402، ساعت 13:04