آگهی استخدام زنجان
کجا؟
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در زنجان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه

جستجوهای مرتبط

ای استخدام زنجان
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
سندان نصب خرم
 در زنجان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بیمه - حقوق ثابت و منظم ماهیانه توافقی - اضافه کاری
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (چند ساعت پیش)
السوان | Elswan
 در زنجان
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
تولیدی صنایع غذایی اطلس ابهر
 در زنجان
‌تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
امکان دورکاری - هر آگهی که تایپ کنید هزینش 400 تومان هست - روزانه میتونیم حدود 100 تا آگهی براتون بذاریم ولی تا ساعت 2 باید تموم بشه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
زرین پردازان پیشرو
 در زنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت - کاراموزی
بیمه - پاداش - پورسانت - وام - صبحانه - ساعات کاری منعطف - هدایای مناسبتی - کمک هزینه آموزشی - حقوق ثابت - فضای کاری حرفه ای و آرام - امکان رشد در مجموعه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
حقوق 8 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
حقوق 4 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
حقوق 2 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
حقوق 18 - 15 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
رهروان ایساتیس گستر
 در زنجان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
بیمه تکمیلی - پاداش - پورسانت - حقوق ثابت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
پیشران اکسیر قطران کاوه
 در زنجان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - پورسانت - حقوق ثابت - هزینه ایاب و ذهاب - هزینه موبایل - طرح انگیزشی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 7 فروردین 1402، ساعت 14:13