چه کاری؟
گیلان، لنگرود
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در لنگرود

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در لنگرود
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در لنگرود - جاده لیلاکوه
فقط خانم
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در لنگرود
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
به یک ادمین پاسخگویی
کارشناس شبکه های اجتماعی
فروشنده و صندوقدار
فروشنده جهت فروشگاه های زنجیره ای جانبو
فروشنده فروشگاه
بیشتر
 یکی اضافه کن
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
هادی میرزاباقری
 در لنگرود
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در لنگرود
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در لنگرود - مرکز شهر
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در لنگرود
حقوق 2,000,000 - 7,500,000 تومان
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در لنگرود
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
بابک توسطی خیری
 در لنگرود - جاده چمخاله
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
مهران
 در لنگرود
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
میثم پوربابایی
 در لنگرود
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در لنگرود - گلسفید
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در لنگرود
حقوق 7,500,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در لنگرود - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در لنگرود - جاده لاهیجان
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در لنگرود
حقوق 2,000,000 - 15,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در لنگرود - مرکز شهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در لنگرود - جاده لیلاکوه
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در لنگرود
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در لنگرود
حقوق 4,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 20:21