بافنده تابلو فرش
استان گلستان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام بافنده تابلو فرش در استان گلستان

jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (دوشنبه 12 تیر 1402)

بافنده فرش - کار و استخدام

(منقضی شده)
مونا
 در گرگان
فقط خانم
divar.irدر وبسایت دیوار  (دوشنبه 22 آذر 1400)

بافنده تابلو فرش میخواهیم

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (دوشنبه 15 آذر 1400)

کار در منزل،بافنده تابلوفرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چهارشنبه 26 آبان 1400)

استخدام بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (جمعه 29 مرداد 1400)

استخدام بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چهارشنبه 13 مرداد 1400)

نیازمندتعدادی بافنده دستمزدعالی بخصوص بیله سوار

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (شنبه 2 مرداد 1400)

به تعدادی بافنده نیازمنیم با دستمزد وانعام

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (سه‌شنبه 22 تیر 1400)

کاردرمنزل بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (سه‌شنبه 22 تیر 1400)

کاردرمنزل بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چهارشنبه 19 خرداد 1400)

بافنده تابلو فرش

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
بدون نیاز به سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (شنبه 18 اردیبهشت 1400)

بافنده تابلو فرش دستمزدی

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
divar.irدر وبسایت دیوار  (پنج‌شنبه 26 فروردین 1400)

به تعدادی بافنده تابلو فرش تیزدست نیازمندیم

(منقضی شده)
 در سراسر کشور
divar.irدر وبسایت دیوار  (یک‌شنبه 10 آذر 1398)

بافنده تابلو فرش با گره ترکی

(منقضی شده)
 در گرگان
فقط آقا
چهارشنبه 8 آذر 1402، ساعت 15:27