چه کاری؟
گلستان، گنبد کاووس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در گنبد کاووس

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در گنبد کاووس
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
کاریابی کارگستر شرق گنبد کاووس
 در گنبد کاووس
حقوق 5,000,000 تومان
فقط خانم
در وبسایت نیازروز (3 روز پیش)
محزونی
 در گنبد کاووس
فقط خانم
در تلگرام كانال كاريابي پزشكان (4 روز پیش)
 در استان گلستان
مدرک دکترا
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
کاریابی کارگستر شرق گنبد کاووس
 در گنبد کاووس
فقط خانم
در وبسایت دیوار (7 روز پیش)
 در گنبد کاووس - عمران و ساختمانی
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس
سایر
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
ناصرنژاد
 در گنبد کاووس
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس
فقط آقا
پروژه‌ای
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
محمد
 در گنبد کاووس
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 2,500,000 - 4,000,000 تومان
تمام وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 6 تیر 1401، ساعت 18:22