چه کاری؟
گلستان، گنبد کاووس
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در گنبد کاووس

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
مرکز شبانه روزی معلولین گنبد
 در گنبد کاووس
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 2 تومان
تمام‌وقت
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
سعید
 در گنبد کاووس
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
mohamad
 در گنبد کاووس
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
طبیعت - خوشبخت - مکنزی - نویتکس - دیلی مارکت- وال مارکت- ایزی پیک، ایزی لند، اکو زیما، پتروپاک - اوگور - آلوم پک - پلیمر پاک آریان، امروز، کارنیلا، و ....
 در گنبد کاووس
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 5 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
همراهی ۲۴ ساعته / خانوم سالخورده اغلب تنها هستند منزل آپارتمانی ترجیحا فارس یا ترک زبان / محدوده سنی ۳۵ تا ۴۵ / رسیدگی به امور منزل نظافت و شستشو و آشپزی / اگر فرزندان حضور پیدا کردند و با هماهنگی ا...
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گنبد کاووس
حقوق 4 - 75 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 01:10