چه کاری؟
گلستان، کلاله
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در کلاله

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در کلاله
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک کاردانی
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در کلاله
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در کلاله
فقط خانم
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در کلاله
به یک شاگرد در مزون نیازمندیم محدوده کلاله
در وبسایت شیپور (7 روز پیش)
 در کلاله
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در تلگرام كانال كاريابي پزشكان (5 روز پیش)
 در استان گلستان
مدرک دکترا
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کلاله
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کلاله
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کلاله
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کلاله
‌تمام‌وقت
در وبسایت کارلنسر (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 700,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 350,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت پونیشا (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت پونیشا (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 110,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت پونیشا (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 3,000,000 - 6,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت پونیشا (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 1,500,000 - 3,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت پونیشا (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 3,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
در وبسایت پارسکدرز (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 06:30