چه کاری؟
گلستان، کردکوی
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در کردکوی

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کردکوی
امکان دورکاری
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در کردکوی
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در کردکوی
به یک نگهبان شبانه روزی در مرغداری و زمین کشاورزی نیازمندیم. خانه ی کارگری به همراه امکانات کامل زندگی برای خانواده وجود دارد. محل کار: روستای مهترکلاته فقط تماس گرفته شود. ***********
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
اپراتور خانم شرکت رانی
نیروی خانم جهت کار
نیروی کار در شرکت کاله آمل با حقوق و مزایای بالا
استخدام نیرو در شرکت کاله
فروشنده خانم
بیشتر
 یکی اضافه کن
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در کردکوی
فقط خانم
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در کردکوی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کردکوی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کردکوی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کردکوی
حقوق 4,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در کردکوی
حقوق 2,000,000 - 2,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در کردکوی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در کردکوی
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در کردکوی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (7 روز پیش)
 در کردکوی
‌تمام‌وقت
6 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کردکوی
سایر
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کردکوی
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کردکوی
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کردکوی
حقوق 3,000,000 - 6,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کردکوی
حقوق 5,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 200,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 18:34