چه کاری؟
گلستان، مینودشت
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در مینودشت

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در مینودشت
کار در سفره خانه سنتی در تنگه چهل چای مینودشت بصورت شبانه روزی
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در مینودشت
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در مینودشت
بیمه دارد
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
کارشناس شبکه های اجتماعی
نیروی خانم وآقا،کاردرمنزل،پاره وقت بادرآمدتضمینی شرکت تولیدی
به یک ادمین پاسخگویی
کارشناس شبکه های اجتماعی
 یکی اضافه کن
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در مینودشت
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در مینودشت
حقوق 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در مینودشت
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در مینودشت
کاراموزی
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در مینودشت
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در مینودشت
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در مینودشت
امکان دورکاری
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
اسدمکانیک
 در مینودشت
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در مینودشت
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (7 روز پیش)
 در مینودشت
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در مینودشت
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 400,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 19:15