چه کاری؟
گلستان، مینودشت
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در مینودشت

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در مینودشت
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در مینودشت
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در مینودشت
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در مینودشت
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در مینودشت
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در مینودشت
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در مینودشت
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در مینودشت
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در مینودشت
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در مینودشت
حقوق 20 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در مینودشت
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در مینودشت
حقوق 2 - 25 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در مینودشت
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در مینودشت
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در مینودشت
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
 در مینودشت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در مینودشت
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (7 روز پیش)
اسدمکانیک
 در مینودشت
فقط آقا
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در مینودشت
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در مینودشت
حقوق 6 تومان
پاره وقت
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 00:30