چه کاری؟
گلستان، علی آباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در علی آباد

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در علی آباد
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در علی آباد
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
اشکان
 در علی آباد
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در علی آباد
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در علی آباد
بیمه دارد
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در علی آباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در علی آباد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در علی آباد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در علی آباد
حقوق 35 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در علی آباد
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در علی آباد
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در علی آباد
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در علی آباد
فقط آقا
مدرک دکترا
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
خاندوزی
 در علی آباد
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در علی آباد
تمام‌وقت
6 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در علی آباد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در علی آباد
بیمه دارد
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
 در علی آباد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در علی آباد
حقوق 9 تومان
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در علی آباد
حقوق 6 - 12 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 00:08