چه کاری؟
کهگیلویه و بویراحمد، دوگنبدان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در دوگنبدان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در دوگنبدان
پاره وقت
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در دوگنبدان
پاره وقت
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در دوگنبدان
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 1,700,000 - 2,000,000 تومان
توافقی
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 1,700,000 - 2,000,000 تومان
توافقی
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 2,000,000 تومان
تمام وقت
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 2,500,000 تومان
امکان دورکاری
تمام وقت
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
بیمه دارد
امکان دورکاری
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
امکان دورکاری
پاره وقت
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
بیمه دارد
امکان دورکاری
پاره وقت
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 1 تومان
پاره وقت
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 1,000,000 تومان
پاره وقت
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
توافقی
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
تمام وقت
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 1,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در دوگنبدان
تمام وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 6 تیر 1401، ساعت 18:49