چه کاری؟
کهگیلویه و بویراحمد، دوگنبدان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در دوگنبدان

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دوگنبدان
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دوگنبدان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 3,000,000 تومان
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 2,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در دوگنبدان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دوگنبدان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دوگنبدان - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دوگنبدان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دوگنبدان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دوگنبدان
بیمه دارد
پروژه‌ای
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 4,000,000 - 7,500,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دوگنبدان - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 2,000,000 - 2,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 2,000,000 تومان
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در دوگنبدان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 7,500,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در دوگنبدان
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در دوگنبدان
حقوق 2,000,000 - 2,500,000 تومان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در دوگنبدان
امکان دورکاری
کاراموزی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 08:28