چه کاری؟
استان کهگیلویه و بویراحمد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دوگنبدان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دهدشت
به یک نفر جهت نطافت منزل نیاز دارم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
افتتاح یک آکادمی بزرگ در یاسوج (سردارجنگل جنوبی) و استخدام تعدادی مربی حرفه ای از بین شما عزیزان در همه لاین های آموزشگاه و همچنین اجاره ی لاین های زیبایی در این سالن این آموزشگاه جهت انجام خدما...
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دوگنبدان
امکان دورکاری
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
حقوق 3,000,000 تومان
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دوگنبدان
امکان دورکاری
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
حقوق 2,000,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دوگنبدان
امکان دورکاری
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
حقوق 200 - 220 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دوگنبدان
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در یاسوج
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 24 مرداد 1401، ساعت 06:37