چه کاری؟
کرمانشاه، گهواره
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
آیا منظورتان این بود؟

استخدام در گهواره

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در سرپل ذهاب
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب تو جاب
شیمی داروئی داروپخش
 در کرمانشاه
فقط آقا
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 1,500,000 - 2,500,000 تومان
امکان دورکاری
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
چند ساعت پیشدر وبسایت ای استخدام
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت - پروژه‌ای
1 سال سابقه
پورسانت - حقوق ثابت تا 3 میلیون تومان با درصد پورسانت بالا
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 5,000,000 - 12,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 13,600,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت نیازمندی های استخدامی روزنامه کرمانشاه
شرکت معتبر
 در کرمانشاه
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت نیازمندی های استخدامی روزنامه کرمانشاه
تولیدی و پخش گلچین غذای زاگرس
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 10,000,000 تومان
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 7 خرداد 1401، ساعت 06:58