چه کاری؟
کرمانشاه، کنگاور
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در کنگاور

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
کامران
 در کنگاور
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کنگاور
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کنگاور
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کنگاور
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کنگاور
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کنگاور
بیمه دارد
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کنگاور
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در کنگاور
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در کنگاور
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در کنگاور
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (7 روز پیش)
 در کنگاور
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در کنگاور
حقوق 5 - 9 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در کنگاور
حقوق 2 - 5 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در کنگاور
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کنگاور
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کنگاور
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کنگاور
بیمه دارد
1 سال سابقه
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه‌ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 800,000 - 1,500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 16:52