چه کاری؟
کرمانشاه، کنگاور
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در کنگاور

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کنگاور
پاره وقت
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کنگاور
امکان دورکاری
پاره وقت
در وبسایت جاب ویژن (1 هفته پیش)
 در کنگاور
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کنگاور
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کنگاور
بیمه دارد
امکان دورکاری
سایر
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کنگاور
بیمه دارد
امکان دورکاری
سایر
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در کنگاور
تمام وقت
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در کنگاور
حقوق 1,500,000 تومان
پاره وقت
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در کنگاور
حقوق 5,000,000 - 6,000,000 تومان
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در کنگاور
حقوق 1,500,000 تومان
پاره وقت
در وبسایت دیوار (2 هفته پیش)
 در کنگاور
بیمه دارد
امکان دورکاری
توافقی
در وبسایت دیوار (3 هفته پیش)
 در کنگاور
سایر
در وبسایت دیوار (3 هفته پیش)
 در کنگاور
سایر
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 هفته پیش)
 در کنگاور
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
تمام وقت
در وبسایت دیوار (3 هفته پیش)
 در کنگاور
پاره وقت
در وبسایت دیوار (3 هفته پیش)
 در کنگاور
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
پاره وقت
در وبسایت دیوار (3 هفته پیش)
 در کنگاور
حقوق 4,000,000 تومان
توافقی
در وبسایت دیوار (3 هفته پیش)
 در کنگاور
حقوق 4,000,000 تومان
توافقی
در وبسایت دیوار (3 هفته پیش)
 در کنگاور
سایر
در وبسایت دیوار (4 هفته پیش)
 در کنگاور
پیمان‌کاری/پروژه‌ای
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 10 تیر 1401، ساعت 01:34