چه کاری؟
کرمانشاه، نوسود
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
آیا منظورتان این بود؟

استخدام در نوسود

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند لحظه پیشدر وبسایت جاب تو جاب
شیمی داروئی داروپخش
 در کرمانشاه
فقط آقا
‌تمام‌وقت
چند لحظه پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 1,500,000 - 2,500,000 تومان
امکان دورکاری
چند ساعت پیشدر وبسایت ای استخدام
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت - پروژه‌ای
1 سال سابقه
پورسانت - حقوق ثابت تا 3 میلیون تومان با درصد پورسانت بالا
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 2,000,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 5,000,000 - 12,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 13,600,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت نیازمندی های استخدامی روزنامه کرمانشاه
شرکت معتبر
 در کرمانشاه
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت نیازمندی های استخدامی روزنامه کرمانشاه
تولیدی و پخش گلچین غذای زاگرس
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
حقوق 10,000,000 تومان
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
بیمه دارد
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در کرمانشاه
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 7 خرداد 1401، ساعت 06:27