چه کاری؟

کجا؟

در سراسر کشور
کردستان، سنندج

380 آگهی استخدام در کردستان،سنندج

6 روز پیش
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
کردستان، سنندج
شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی وابسته به بانک ملت با شرایط زیر استخدام می نماید:لیسانس و فوق لیسانس مدیریت و کامپیوتر و صنایع (آقا) متولدین1360 به بعد آشنا به ICDL با روابط عمومی بالا آشنا به اصو...
چند ساعت پیش
کردستان، سنندج
چند ساعت پیش
کردستان، سنندج
چند ساعت پیش
چند ساعت پیش
کردستان، سنندج
چند ساعت پیش
کردستان، سنندج
چند ساعت پیش
چند ساعت پیش
کردستان، سنندج