چه کاری؟
استان همدان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ملایر
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اسدآباد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان - عمران و ساختمانی
بیمه دارد
امکان دورکاری
پروژه‌ای
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نهاوند
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
10 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 2,000,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 1,000,000 - 1,500,000 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در اسدآباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بهار
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در ملایر
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 6,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در همدان
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 22:13