چه کاری؟
هرمزگان، قشم
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در قشم

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
حقوق 4,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
امکان دورکاری
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
حقوق 3,500,000 - 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
‌تمام‌وقت
4 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
حقوق 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
حقوق 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
حقوق 12,000,000 - 20,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
امکان دورکاری
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
مدیر محصول سایت ، محصولات و مشخصات محصولات را در سایت ثبت می کند و محصولات را مدیریت می کند. اگه مدیر با انگیزه و توانمند باشد شغل او و حقوقش هم وسیع تر خواهد شد. شرکت بوهیر یک استارتاپ نوپا و چابک ا...
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم - عمران و ساختمانی
شرایت کاری مناسب نصبت به یادگیری حقوق دریافت میشه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در قشم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 05:58