چه کاری؟
مرکزی، خمین
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در خمین

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمین
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمین
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمین
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمین
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در خمین
حقوق 4,000,000 تومان
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در خمین - عمران و ساختمانی
‌تمام‌وقت
4 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در خمین
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در خمین
آشنابه کادردرپمپ بنزین
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در خمین
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خمین
بیمه دارد
امکان دورکاری
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خمین
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در خمین
حقوق 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در خمین
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در خمین
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در خمین
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در خمین
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در خمین
نظافت آشپزخانه وشستن ظروف
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در خمین
حقوق 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (7 روز پیش)
 در خمین
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در خمین
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:04