چه کاری؟
مرکزی، خمین
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در خمین

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خمین
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خمین
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
yazdan mohamadi
 در خمین
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خمین
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خمین
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خمین
حقوق 15 - 20 تومان
پروژه‌ای
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خمین
تمام‌وقت
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در خمین
بیمه دارد
تمام‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در خمین
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در خمین
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (2 روز پیش)
زر معدن اختران | Zar Ma'edan Akhtaran
 در خمین
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در خمین
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در خمین
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در خمین
حقوق 15 - 20 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در خمین
حقوق 5 - 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در خمین
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در خمین
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در خمین
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در خمین
کارگر جهت پاک کردن سبزی قیمت طبق قیمت کارگاه ها لطفا قیمتاتونو بگید
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در خمین
حقوق 2 - 5 تومان
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 02:31