چه کاری؟
مازندران، کلارآباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در کلارآباد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در کلارآباد
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در کلارآباد
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در کلارآباد - چارز
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در کلارآباد
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم

جستجوهای مرتبط

شیپور کلارآباد
در وبسایت شیپور (3 روز پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کلارآباد
حقوق 5,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کلارآباد
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در کلارآباد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در کلارآباد
‌تمام‌وقت
5 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در کلارآباد
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در تلگرام کانال استخدام مهندسین معماری (2 روز پیش)
 در استان مازندران
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در تلگرام کانال استخدام مهندسین معماری (4 روز پیش)
 در استان مازندران
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کلارآباد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کلارآباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 هفته پیش)
 در کلارآباد
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در کلارآباد
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 18:48