چه کاری؟
مازندران، نکا
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در نکا

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نکا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در نکا
حقوق 6,000,000 تومان
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نکا
بیمه دارد
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در نکا
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نکا
حقوق 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در نکا
به یک کمک کار تمام وقت و متعهد به کار،که مسلط به بند و شینیون باشه نیازمندم.حقوق توافقی. آرایشگاه زنانه.روبروی پمپ بنزین غفوری.نکا
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در نکا - مرکز شهر
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
محمد البرزی
 در نکا - مرکز شهر
حقوق 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
عباس
 در نکا
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در نکا
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در نکا
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در نکا - مرکز شهر
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (6 روز پیش)
 در نکا
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در نکا
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
عارف
 در نکا - مرکز شهر
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (6 روز پیش)
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در نکا
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت جابینجا (1 هفته پیش)
کوانتوم | Quantum Co
 در نکا
حقوق 5,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 20:16