چه کاری؟
مازندران، نوشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در نوشهر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نوشهر
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نوشهر
حقوق 1,500,000 - 3,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نوشهر
‌تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نوشهر
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در نوشهر
حقوق 9,000,000 - 15,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در نوشهر
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در نوشهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت جاب ویژن (2 روز پیش)
Maxim
 در نوشهر
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کاردانی
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نوشهر
حقوق 5,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در نوشهر
حقوق 7,500,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در نوشهر
امکان دورکاری
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در نوشهر
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در نوشهر
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در نوشهر
نیمه‌وقت
در وبسایت نیازروز (5 روز پیش)
کامران زارع
 در نوشهر
فقط آقا
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در نوشهر
حقوق 4,000,000 - 4,200,000 تومان
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در نوشهر
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در نوشهر - امام رضا
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در نوشهر - سیسنگان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت جاب ویژن (5 روز پیش)
 در نوشهر
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:17