چه کاری؟
مازندران، نشتارود
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در نشتارود

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
ملک سنتر
 در نشتارود
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در نشتارود
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در نشتارود
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کاردانی
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
راننده مینی بوس
کارشناس شبکه های اجتماعی
کارشناس شبکه های اجتماعی
منشی
 یکی اضافه کن
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در نشتارود
حقوق 6,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در تلگرام کانال استخدام مهندسین معماری (2 روز پیش)
 در استان مازندران
مدرک کارشناسی

جستجوهای مرتبط

کار در نشتارود
در وبسایت دیوار (7 روز پیش)
 در نشتارود
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در نشتارود
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
امکان دورکاری
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در تلگرام کانال استخدام مهندسین معماری (4 روز پیش)
 در استان مازندران
پروژه‌ای
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (1 هفته پیش)
 در نشتارود
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در تلگرام کانال استخدام مهندسین عمران و نقشه برداری (6 روز پیش)
 در استان مازندران
مدرک کارشناسی
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 200,000 - 500,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 20,000 - 150,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 70,000 - 150,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 200,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
در وبسایت کافه پروژه (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 20:33