چه کاری؟
مازندران، شیرود
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در شیرود

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در شیرود
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
 در شیرود - لپاسر
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 هفته پیش)
 در شیرود - مرکز شهر
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (یک‌شنبه 10 اردیبهشت 1402)
 در شیرود - مرکز شهر
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
پاره وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (شنبه 9 اردیبهشت 1402)
 در شیرود - لپاسر
تمام وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (جمعه 8 اردیبهشت 1402)
 در شیرود - لپاسر
فقط آقا
تمام وقت
مدرک زیردیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (پنج‌شنبه 7 اردیبهشت 1402)
 در شیرود - مرکز شهر
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط آقا
پاره وقت
مدرک زیردیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (سه‌شنبه 5 اردیبهشت 1402)
 در شیرود - لپاسر
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
پاره وقت
مدرک کاردانی
jobs.niazerooz.comدر وبسایت نیازروز  (سه‌شنبه 5 اردیبهشت 1402)
شرکت تنکا دشت شمال
 در شیرود
فقط خانم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (شنبه 2 اردیبهشت 1402)
 در شیرود
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام وقت
مدرک زیردیپلم
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
www.istgah.comدر وبسایت ایستگاه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402، ساعت 15:05