چه کاری؟
مازندران، رامسر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در رامسر

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رامسر
حقوق 75 - 9 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در رامسر - رضی محله
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رامسر
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رامسر
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رامسر
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در رامسر - رمک
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رامسر
حقوق 15 - 17 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رامسر
نیمه‌وقت
5 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
aryasepehr
 در رامسر - جنت رودبار
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در رامسر - چالکرود
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رامسر
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در رامسر
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در رامسر - بلوار طالقانی
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در رامسر - سفید تمشک
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در رامسر
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در رامسر
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
خانم نگهبان
 در رامسر - رضی محله
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در رامسر
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در رامسر
حقوق 5 - 75 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در رامسر
امکان دورکاری
پاره وقت
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 01:04