چه کاری؟
مازندران، رامسر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در رامسر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رامسر
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رامسر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رامسر
حقوق 4,000,000 - 6,000,000 تومان
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در رامسر
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در رامسر
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در رامسر - عمران و ساختمانی
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در رامسر
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در رامسر
حقوق 7,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در رامسر
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در رامسر
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در رامسر
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در رامسر
حقوق 9,000,000 - 12,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (3 روز پیش)
 در رامسر
حقوق 4,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در رامسر
حقوق 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در رامسر
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (4 روز پیش)
 در رامسر
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در رامسر
حقوق 7,500,000 - 12,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در رامسر
بیمه دارد
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (5 روز پیش)
 در رامسر - بلوار طالقانی
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (5 روز پیش)
 در رامسر
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 05:15