چه کاری؟
مازندران، جویبار
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در جویبار

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
 در جویبار
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
j.h
 در جویبار
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در جویبار - مرکز شهر
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در جویبار - جاده قائمشهر - جویبار
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در جویبار
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
یاسر احمدی
 در جویبار - مرکز شهر
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در جویبار - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
امید علیپور
 در جویبار - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در جویبار
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
سیدمهدی حسینی
 در جویبار - مرکز شهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در جویبار - مرکز شهر
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در جویبار - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
هدیه حسن زاده
 در جویبار - مرکز شهر
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
سیدمهدی حسینی
 در جویبار - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
امیر محمد
 در جویبار - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در جویبار
حقوق 3 - 4 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در جویبار - سروکلا
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
 در جویبار - مرکز شهر
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (7 روز پیش)
دهقان
 در جویبار - مرکز شهر
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در جویبار
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 9 خرداد 1402، ساعت 23:42