چه کاری؟
مازندران، تنکابن
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در تنکابن

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تنکابن
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در تنکابن - خیابان فردوسی غربی
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
قهوه سرا سنتی امید
 در تنکابن - مرکز شهر
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
راننده خانم
نیروی خانم جهت کار
 یکی اضافه کن
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تنکابن
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تنکابن
حقوق 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تنکابن
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تنکابن
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
علی
 در تنکابن - خیابان جمهوری
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
reza mashaei
 در تنکابن - زنگیشاه محله
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در تنکابن - زنگیشاه محله
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
ایمان کلانتریان
 در تنکابن - مرکز شهر
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در تنکابن - کریم آباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک کاردانی
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
فرشید
 در تنکابن - خیابان فردوسی شرقی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در تنکابن - کریم آباد
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در تنکابن - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در تنکابن
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
ارسلان
 در تنکابن - خیابان فردوسی غربی
حقوق 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
سعید
 در تنکابن
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در تنکابن - خوبان رزگاه
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در تنکابن
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 20:10