چه کاری؟
مازندران، بابلسر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بابلسر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (همین الان)
 در بابلسر - مرکز شهر
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در بابلسر - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابلسر - خزرشهر
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
: دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابلسر - مرکز شهر
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
حقوق 1,500,000 - 3,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
حقوق 3,000,000 - 6,000,000 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابلسر - بهنمیر
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
جوانشیر
 در بابلسر
کار در منزل باید مسلط به فضای مجازی باشید قدرت تایپ سریع در وُرد کار با گوشی و لب تاب بدون محدودیت سن و شهر و زمان و حتی تحصیلی دوالی پنج ساعت کار در روز میتونید درامد عالی داشته باشید در منزل...
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
شادمهر محمد نژاد
 در بابلسر - خیابان پاسداران
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
جعفری
 در بابلسر - ساحلی
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
مسیح
 در بابلسر - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در بابلسر - شهرک دریاکنار
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
میثم بردیده
 در بابلسر - خیابان پاسداران
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
میثم بردیده
 در بابلسر - خیابان پاسداران
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در بابلسر - رودبست پازوار
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در بابلسر - شهرک دریاکنار
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (1 روز پیش)
 در بابلسر
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در بابلسر - علی آباد
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 17 مرداد 1401، ساعت 19:40