چه کاری؟
مازندران، بابلسر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در بابلسر

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر - خیابان امام خمینی
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر - بهشتی
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر - بلوار ساحلی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر - شهرک دریاکنار
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
فرحناز آقائی
 در بابلسر - خزرشهر
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
آقای جعفری
 در بابلسر - نخست وزیری
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
تمام وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر - خیابان امام خمینی
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر - شهرک دریاکنار
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
امکان دورکاری
پاره وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر - بلوار ساحلی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
اشکان پورعلی
 در بابلسر - خیابان پاسداران
مدرک کاردانی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
اشکان پورعلی
 در بابلسر - خیابان پاسداران
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بابلسر
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 7 خرداد 1402، ساعت 03:10