چه کاری؟
مازندران، بابل
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در بابل

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
امدادکو
 در بابل
حقوق 8,000,000 - 3,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
استخدام 2 نفر
از 18 تا 50 ساله
ناهار
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
مطب دندان پزشکی
 در بابل - تندست
فقط خانم
پاره‌وقت
مدرک دیپلم
1 سال سابقه
تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
 در بابل - امیرکبیر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
مجید الیاسی
 در بابل - کمربندی امیرکلا
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
نیما اردشیریان
 در بابل - میدان کشوری
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام وقت
مدرک زیردیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
 در بابل - بندپی شرقی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند لحظه پیش)
خشایار اعتصامجو
 در بابل - کمربندی شرقی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک کاردانی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
Masoud
 در بابل - جاده کیاکلا
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
مائده فریدی
 در بابل - بلوار مادر
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
عادل هاشمی
 در بابل - بحر ارم
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
ربیع نتاج
 در بابل - میدان کشوری
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابل - خیابان بازار
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
مجید حیدری
 در بابل - بحر ارم
امکان دورکاری
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابل - کمربندی شرقی
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
حسن
 در بابل - خیابان مدرس
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابل - کمربندی شرقی
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
محمد
 در بابل - جاده کیاکلا
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابل - جاده کیاکلا
حقوق 8,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابل - موزیرج
فقط خانم
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در بابل - شهرک بهزاد
حقوق 8,000,000 تومان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
خانم موسوی، املاک موسوی
 در بابل - کمربندی غربی
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
mehdi
 در بابل - جاده کیاکلا
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 17:16