چه کاری؟
مازندران، بابل
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بابل

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در بابل - خیابان بازار
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
املاک سازش
 در بابل - خیابان مدرس
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در بابل
مدرک دیپلم
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
نیروی کار خانم جهت
فروشنده خانم نیمه وقت
حسابدار
کارگر فنی
بیشتر
 یکی اضافه کن
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در بابل - امیرکبیر
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در بابل - گتاب
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند لحظه پیش)
 در بابل - کمربندی شرقی
فقط خانم
پروژه‌ای
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
املاک آزاد
 در بابل - کمربندی غربی
فقط خانم
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - حمزه کلا
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - خیابان شریعتی
فقط خانم
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - گنج افروز
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - خیابان کشاورز
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - ایستگاه آمل
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کاردانی
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
جایی برای زندگی
 در بابل - حمزه کلا
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک کاردانی
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
املاک پورقاسم
 در بابل - لاله آباد - زرگرمحله
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - جاده قائمشهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - اسبوکلا
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - شهرک بهزاد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریـابی بابـل (چند ساعت پیش)
 در بابل
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریـابی بابـل (چند ساعت پیش)
 در بابل
مدرک کارشناسی
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 6 تیر 1401، ساعت 18:07