چه کاری؟
مازندران، بابل
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در بابل

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در کارپیشه  (سه‌شنبه 28 دی 1400)
بیمه سامان نمایندگی 1166
 در سراسر کشور
امکان دورکاری
تمام‌وقت - پاره‌وقت
مدرک دیپلم
بدون نیاز به سابقه
استخدام 200 نفر
از 25 تا 45 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  (پنج‌شنبه 28 مرداد 1400)
شرکت آینوتی
 در سراسر کشور
حقوق 1,000,000,000 تومان
امکان دورکاری
پاره‌وقت - دورکاری
استخدام 6 نفر
از 15 تا 60 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
خان داش
 در بابل - موزیرج
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
محمد
 در بابل - گتاب
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - میدان کشوری
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
sanaye novin
 در بابل - کمربندی امیرکلا
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - کمربندی شرقی
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - کمربندی شرقی
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
نعمت ملک زاده
 در بابل - خیابان بازار
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - میدان کشوری
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - میدان کشوری
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
علی
 در بابل - بحر ارم
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - کمربندی غربی
فقط خانم
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - خیابان شریعتی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - شهرک بهزاد
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - شهرک بهزاد
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
محمد رهبر
 در بابل - خیابان کشاورز
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - خیابان بازار
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - اسبوکلا
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در بابل - جاده بهنمیر
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
Mohammad
 در بابل - خیابان شریعتی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 10 آذر 1401، ساعت 00:25