چه کاری؟
مازندران، آمل
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در آمل

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
خانم_سنایی
 در آمل - کلاکسر
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
شرکت نوین دانش
 در آمل - امام رضا
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - کلاکسر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - خیابان نور
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
پیام همایونی
 در آمل - بلوار منفرد
مدرک کارشناسی
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - خیابان هراز
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - خیابان هراز
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت نیازروز (چند ساعت پیش)
خطیبی املاک جهان
 در آمل
دریچه ایی نوین برای کاری پر درامد بهره گیری از تکنولوژی نوین و ارتباطی و اتاق فکر برای کلیه علاقمندانی که جویای کار میباشد به چند مشاور اقا و خانم در شعبات مشاور املاک جهان نیازمندیم 0****
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - خیابان نور
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
دانیال
 در آمل - امام رضا
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
پیمانکار آمل
 در آمل - بلوار مطهری
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - بلوار منفرد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - طالب آملی
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در آمل
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
abolfazl
 در آمل - امام رضا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - مرکز شهر
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل
حقوق 8,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - امام رضا
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
abolfazl
 در آمل - امام رضا
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در آمل - کلاکسر
حقوق 8,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 07:59