چه کاری؟
مازندران، آمل
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در آمل

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
شخصی
 در آمل - تجنک
فقط آقا
تمام‌وقت
از 25 تا 55 ساله
اسکان
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - خیابان هراز
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آمل
حقوق 3 - 5 تومان
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
فاطمه حجازی
 در آمل - بلوار منفرد
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
مدرک زیردیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - خیابان هراز
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - خیابان هراز
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - امام رضا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - امام رضا
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
لباس کودک نهال
 در آمل - بلوار بسیج
حقوق 6,000,000 - 8,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
استخدام 2 نفر
از 18 تا 30 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - بلوار آیت
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آمل
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - بلوار ولایت
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - بلوار بسیج
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آمل
حقوق 3 - 9 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - خیابان هراز
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - کلاکسر
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
اصغری
 در آمل - اوجی آباد
فقط آقا
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آمل
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - طالب آملی
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - امام رضا
حقوق 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در آمل - بلوار جانبازان
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط آقا
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در آمل
حقوق 75 - 9 تومان
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 01:24