چه کاری؟
لرستان، دورود
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در دورود

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دورود
حقوق 2,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
رضا
 در دورود
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دورود
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دورود
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دورود
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دورود
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (چند ساعت پیش)
 در دورود
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دورود
حقوق 3,000,000 - 4,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دورود
حقوق 2,500,000 تومان
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در دورود - ضرغام تلاش8
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در دورود
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (1 روز پیش)
 در دورود
فقط آقا
‌تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دورود
نیمه‌وقت
در وبسایت شیپور (2 روز پیش)
 در دورود
حقوق 1,000,000 - 2,500,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دورود
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دورود
امکان دورکاری
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دورود
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در دورود - ناصرالدین شاهد5
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در دورود - بلوار60 متری
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت دیوار (2 روز پیش)
 در دورود
حقوق 3,000,000 - 5,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 15 آذر 1401، ساعت 06:44