چه کاری؟
لرستان، الشتر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

آگهی استخدام در الشتر

در کارپیشه  
شخصی
 در سراسر کشور
حقوق 500,000 - 1,000,000 تومان
تمام‌وقت - دورکاری
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
بیوتی ژن
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در کارپیشه  
آموزش زبان عربی فصیح / گویش عراقی پویا
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در الشتر
حقوق 2 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در الشتر
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در الشتر
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در الشتر
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در الشتر
حقوق 4 - 5 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در الشتر
پاره وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در الشتر
حقوق 2 - 25 تومان
تمام وقت
2 سال سابقه
در کارپیشه  
شرکت هوشمند هدف ویرا
 در سراسر کشور
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
استخدام 4 نفر
از 18 تا 40 ساله
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در الشتر
سایر
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در الشتر
پاره وقت
4 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در الشتر
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در الشتر
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در الشتر
تمام وقت
1 سال سابقه
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 350,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
app.cafeprozhe.comدر وبسایت کافه پروژه  (چند لحظه پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 100,000 - 300,000 تومان
امکان دورکاری
پروژه ای
مشاهده نتایج بیشتر
شنبه 18 آذر 1402، ساعت 23:42