چه کاری؟
قم، کهک
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در کهک

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
تعدادی خانم برای بسته
به تعدادی خانم جهت
نیروی کار خانم جهت
همکار خانم جهت بسته
همکار خانم جهت کار
بیشتر
 یکی اضافه کن
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد:249 ✅ #کارگرساده ✅ماهیت شرکت: صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:35 ◀️ مدرک تحصیلی: #سیکل ◀️ رشته تحصیلی:مهم نیست ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ ساعت کاری:8ساعت ث...
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
🔶🔹کاریابی کارآفرینان استان قم🔹🔶 🎯کد:250 ✅ #نگهبان ✅ماهیت شرکت: صنایع تولید ◀️ جنسیت: #آقا ◀️ نهایت سنی:50 ◀️ مدرک تحصیلی: #سیکل ◀️ رشته تحصیلی:مهم نیست ◀️ سوابق کاری:1سال ◀️ ساعت کاری:8ساعت ثابت...
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک کاردانی
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم - کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم - کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (2 روز پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (2 روز پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (2 روز پیش)
 در استان قم
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (2 روز پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (2 روز پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (2 روز پیش)
 در استان قم
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (2 روز پیش)
 در استان قم
مدرک کارشناسی
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (2 روز پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
در تلگرام کاریابی کارآفرینان قم (2 روز پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
جمعه 10 تیر 1401، ساعت 01:38