سلفچگان
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!

استخدام در سلفچگان

سراسر ایران
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام چند نفراستخدام 50 نفر
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
بیمه باران
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساناستخدام چند نفراستخدام 1000 نفر
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
تخته فشرده شمال
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
تدبیر صنعت آیندگان قرن
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
تدبیر صنعت آیندگان قرن
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
تدبیر صنعت آیندگان قرن
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
سراسر کشور
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساناستخدام چند نفراستخدام 4 نفر
شرکت بازرگانی ماردین
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
صدرا الکترو مهبد
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
نامبرلند
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
آوا نگر شایان همتا (سیگنال)
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
‍ #ساده آقا ▪️کد:۶۲ ▪️سن:زیر ۳۵ سال ▪️تحصیلات: دیپلم ▪️ساعت کاری: ۷:۳۰ الی ۱۶:۳۰ ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کاری ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار:خارج شهر ▪️محدوده سرویس:مناطق نیروگاه، پردیسان، جمه...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
‍ #کارشناس_توسعه_محصول آقا ▪️کد:۴۰۸۹ ▪️سن:زیر ۳۳ سال ▪️تحصیلات: کارشناسی ▪️گرایش: #مکانیک( ترجیحا #سیالات)، #صنایع ▪️ساعت کاری: ۷ الی ۱۵ ▪️حقوق: بیشتر از قانون کار + اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️م...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
🛑فوری #مسئول_دفتر خانم ▪️کد: ۸۰۷۹ ▪️سن: زیر ۳۲ سال ▪️تحصیلات: کارشناسی ▪️ساعت کاری: ۷ الی ۱۴:۴۵ ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کاری ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس: اکثر نقاط...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
#ساده خانم ▪️کد: ۶۰۱۸ ▪️سن: زیر ۳۲سال ▪️تحصیلات: سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: ۷ الی ۱۸ ▪️حقوق: قانون کار+ اضافه کار+ مزایا ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس: اکثر نقاط و پردیسان ...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
‼فوری ‼ #ساده خانم ▪️کد: ۶۲۱۳ ▪️سن: زیر۳۵سال ▪️تحصیلات:---- ▪️ساعت کاری: ۹ الی ۱۷ ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ❌ ▪️محدوده کار: سالاریه 🔸توضیحات: ▪️تاخیر حقوق ندارد ▪️محیط آ...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
‼فوری ‼ #ساده آقا ▪️کد: ۶۹۱ ▪️سن: زیر۳۵سال ▪️تحصیلات:---- ▪️ساعت کاری: ۹ الی ۱۷ ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ❌ ▪️محدوده کار: سالاریه 🔸توضیحات: ▪️تاخیر حقوق ندارد ▪️محیط آقا...
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
سه‌شنبه 27 مهر 1400، ساعت 21:24