چه کاری؟
قم، دستجرد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در دستجرد

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت شیپور (4 روز پیش)
 در دستجرد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
🛑فوری #جوشکارco2 آقا ▪️کد: 2142 ▪️سن: ---- ▪️تحصیلات: خواندن و به بالا ▪️ساعت کاری: 8 الی 17 ▪️حقوق: طبق قانونکار + اضافه کار+حق فنی ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار:شکوهیه ▪️محدوده سرویس: امام، ک...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
: اگر بخوای بین همه‌ی آگهی‌های استخدام ایران جستجو کنی، چنتا از نزدیکترین جستجوهات کدوماس؟
نیروی کار خانم جهت
فروشنده خانم نیمه وقت
نیروی خانم جهت کار
خانم
بسته بند خانم
بیشتر
 یکی اضافه کن
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
🛑فوری #فروشنده خانم ▪️کد: 6119 ▪️سن:زیر 35سال ▪️تحصیلات:سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: 14 الی 22:30 ▪️حقوق: طبق قانونکار + اضافه کار ▪️بیمه ❌ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس: امام، سلامت...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
🛑فوری #جوشکار_برق آقا ▪️کد: 2141 ▪️سن: ---- ▪️تحصیلات: خواندن و به بالا ▪️ساعت کاری: 8 الی 17 ▪️حقوق: طبق قانونکار + اضافه کار + حق فنی ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار:شکوهیه ▪️محدوده سرویس: امام،...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
🛑فوری #نگهبان آقا ▪️کد: 293 ▪️سن: زیر 45سال ▪️تحصیلات: سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: 8ساعت گردشی(3شیفت) ▪️حقوق: طبق قانونکار + اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار:شکوهیه ▪️محدوده سرویس: امام، ...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک کارشناسی
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
‼️فوری ‼️ #ساده آقا ▪️کد: 374 ▪️سن:زیر 40سال ▪️تحصیلات: خواندن و نوشتن ▪️ساعت کاری: 8ساعت گردشی(3شیفت) ▪️حقوق:طبق قانون کار+ اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدود کار: خارج شهر ▪️محدوده سرویس: امینی ...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
‼️فوری ‼️ #ساده آقا ▪️کد: 375 ▪️سن:زیر 35سال ▪️تحصیلات: خواندن و نوشتن ▪️ساعت کاری: 12ساعت گردشی(2روزصبحکار، 2روز شبکار، 2روز آف) ▪️حقوق:طبق قانون کار+ اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدود کار: خا...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک کاردانی
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
‼️فوری ‼️ #ساده خانم ▪️کد: 6124 ▪️سن:زیر 40سال ▪️تحصیلات: خواندن ونوشتن ▪️ساعت کاری: 6 الی 14 ▪️حقوق:طبق قانون کار+ اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدود کار: خارج شهر ▪️محدوده سرویس: امینی بیات، اما...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
#ساده آقا ▪️کد: 381 ▪️سن: زیر 45سال ▪️تحصیلات: سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: 7 الی 19 ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس: نیروگاه امام 🔸توضیحات:...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
#جوشکار آقا ▪️کد: 2185 ▪️سن: زیر 35سال ▪️تحصیلات: سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: 8 الی 16 ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کار+حق فنی ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس: امام 🔸توضیحا...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
#پرسکار آقا ▪️کد: 2186 ▪️سن: زیر 35سال ▪️تحصیلات: سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: 8 الی 16 ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کار+حق فنی ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس: امام 🔸توضیحا...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
#ساده آقا ▪️کد: 382 ▪️سن: زیر 35سال ▪️تحصیلات: سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: 8 الی 16 ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس: امام 🔸توضیحات: ▪️تاخیر...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک کارشناسی
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
#ساده آقا ▪️کد: 139 ▪️سن: زیر 40 سال ▪️تحصیلات: سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: 8 الی 18گردشی ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: خارج شهر ▪️محدوده سرویس: کشاورز، نبوت، ا...
در تلگرام مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان (چند ساعت پیش)
 در استان قم
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 26 مرداد 1401، ساعت 19:46