چه کاری؟
قزوین، کوهین
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
آیا منظورتان این بود؟

استخدام در کوهین

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
بیمه سامان(گروه فروش آتیه سازان)
 در قزوین
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
بیمه سامان(گروه فروش آتیه سازان)
 در الوند
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
بیمه سامان(گروه فروش آتیه سازان)
 در قزوین
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
با جواب به چند سوال ساده، « موتور جستجوی هوشمند کارپیشه» خودش رو تنظیم می‌کنه که آگهی‌های مناسب رو برات پیدا و ارسال کنه.
: اول بگو دنبال چه کاری میگردی؟
چه کاری؟
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
بیمه سامان(گروه فروش آتیه سازان)
 در بوئین زهرا
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
بیمه سامان(گروه فروش آتیه سازان)
 در تاکستان
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
بیمه سامان(گروه فروش آتیه سازان)
 در دانسفهان
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
بیمه سامان(گروه فروش آتیه سازان)
 در شال
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
بیمه سامان(گروه فروش آتیه سازان)
 در قزوین
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
 در قزوین
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
 در قزوین
‌تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
بیمه سامان(گروه فروش آتیه سازان)
 در ضیاءآباد
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
 در قزوین
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت جاب ویژن
بیمه سامان(گروه فروش آتیه سازان)
 در قزوین
‌تمام‌وقت - نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در قزوین
گارکر ساده وسالم برای مرغداری برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
چند ساعت پیشدر وبسایت فراپیشه
 در قزوین
فقط خانم
تمام وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در قزوین
حقوق 1 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در قزوین
نیمه‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت دیوار
 در قزوین
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
چند ساعت پیشدر وبسایت ای استخدام
آریانا فلز گستران
 در قزوین
فقط خانم
‌تمام‌وقت
چند ساعت پیشدر وبسایت ای استخدام
بین المللی تولیدی و پیمانکاری پارس ترک سیلو
 در قزوین - محل کار: آبیک
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی - سرویس - غذا
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 5 خرداد 1401، ساعت 10:20