شال
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!

استخدام در شال

بیمه سامان
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساندورکاریاستخدام چند نفراستخدام 10 نفر
نمایندگی 1166بیمه سامان
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساناستخدام چند نفراستخدام 100 نفر
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازدورکاریاستخدام چند نفراستخدام 50 نفر
در استان قزوین
1 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #نظافتچی👉 کد : 43/8 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/26 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا ندارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا (1 نفر) حقوق : توافقی 🕙 ساعت کاری : 08:00 الی 16:00 رشته ...
در استان قزوین
1 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #انباردار👉 کد : 43/7 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/26 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا ندارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا (1 نفر) حقوق : طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری : 08:00 الی 16:...
در استان قزوین
1 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #حسابدار👉 کد : 43/6 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/26 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا ندارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا_خانم (1 نفر) حقوق : طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری : 08:00 الی...
در استان قزوین
1 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #کارگر_ساده👉 کد : 43/5 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/26 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا ندارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا (1 نفر) حقوق :طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری : 08:00 الی 16...
در استان قزوین
1 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#تکنسین_برق👉 کد : 36914/17 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/26 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد - غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(2 نفر) حقوق : طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری :08:00 الی ...
در استان قزوین
2 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارمند_کارگزینی👉 کد : 36893/3 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/25 ☂️بیمه دارد - هزینه سرویس پرداخت میشود- غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا_خانم(1 نفر) حقوق : طبق قانون کار �...
در استان قزوین
2 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#اپراتور_تولید👉 کد : 4129/12 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/25 ☂️ بیمه دارد-سرویس از قزوین زیباشهر و شریف آباد دارد- غذا ندارد وضعیت تاهل :فرقی ندارد جنسیت : #آقا(5 نفر) حقوق : ...
شرکت آتیه سازان زندگی ایرانیان
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساناستخدام چند نفراستخدام 5 نفر
تهران
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازدورکاری
در استان قزوین
6 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#تکنسین_تاسیسات👉 کد : 4281/3 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/21 ☂️بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند مهرگان دارد - غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1نفر) حقوق :طبق قانون کار ...
در استان قزوین
6 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#تکنسین_برق👉 کد : 4281/2 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/21 ☂️بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند مهرگان دارد - غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1نفر) حقوق :طبق قانون کار ساعت...
در استان قزوین
6 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارگر_ساده👉 کد : 4281/9 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/21 ☂️بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند مهرگان دارد - غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(3نفر) حقوق :طبق قانون کار ساعت...
در استان قزوین
6 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارشناس_مکانیک👉 کد : 4281/7 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/21 ☂️بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند مهرگان دارد - غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1نفر) حقوق :طبق قانون کار ...
در استان قزوین
1 هفته پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#آشپز👉 کد : 4572/3 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/20 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1 نفر) حقوق : توافقی 🕙 ساعت کاری : دو شیفت 8 ساعت رشته های ت...
در استان قزوین
1 هفته پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#سالندار👉 کد : 4572/2 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/20 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا_خانم(5 نفر) حقوق : توافقی 🕙 ساعت کاری : دو شیفت 8 ساعت رش...
در استان قزوین
1 هفته پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارگر_رستوران👉 کد : 4572/1 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/20 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(5 نفر) حقوق : توافقی 🕙 ساعت کاری : دو شیفت 8 ساعت ر...
در استان قزوین
1 هفته پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارگر_ساده👉 کد : 2604/16 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/20 ☂️ بیمه دارد- سرویس فقط از قزوین دارد- هزینه غذا پرداخت میشود وضعیت تاهل : حتما متاهل جنسیت : #آقا(1 نفر) حقوق :طبق ق...
در استان قزوین
1 هفته پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#برقکار👉 کد : 2604/15 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/20 ☂️ بیمه دارد- سرویس از قزوین دارد- هزینه غذا پرداخت میشود وضعیت تاهل : حتما متاهل جنسیت : #آقا(1 نفر) حقوق :طبق قانون کار...
در استان قزوین
1 هفته پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان ...
در استان قزوین
1 هفته پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #کارگر_خدماتی👉 کد : 589/8 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/20 ☂️ بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند زیباشهر مهرگان دارد- غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1 نفر) حقوق : طبق قانون...
در استان قزوین
1 هفته پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #تراشکار👉 کد : 589/7 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/20 ☂️ بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند زیباشهر مهرگان دارد- غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(3 نفر) حقوق : طبق قانون کار ...
در استان قزوین
1 هفته پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #جوشکار👉 کد : 589/6 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/20 ☂️ بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند زیباشهر مهرگان دارد- غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(3 نفر) حقوق : طبق قانون کار م...
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 27 دی 1400، ساعت 09:37